Manifestation 12 janvier 2019

Asammelen vun de Chrëschtbeemercher zu Kielen

Informations générales


Date

12 janvier 2019

Horaires

De 13h00 à 20h00

Localité

Kielen

Organisateur

Al Kielener Pompjeeën