Conseil communal

Désignation du Conseil communal

Les conseillers communaux sont élus directement par les électeurs de la commune.

 

 

CSV (Chrëschtlech Sozial Vollekspartei)

KOHNEN Guy, Nospelt - BREDEN Guy, Kehlen - EISCHEN Félix, Kehlen - KOCKELMANN Romain, Keispelt - KOCH Lucien, Dondelange

LSAP (Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei)

SCHOLTES Guy, Keispelt - HEINTZ Nathalie, Nospelt - BISSEN Marc, Kehlen

DP ( Demokratesch Partei)

KRECKÉ Patrick, Nospelt

Déi Gréng

NOESEN André, Nospelt - BONIFAS Larry, Nospelt