Agenda

avril 2017
   
Catégorie:
1 avr.
Grouss Botzaktioun an der Gemeng
Quête vun der Croix-Rouge
Fréijoersconcert zu Kielen
2 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
3 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
4 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
5 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
6 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
7 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
Generalversammlung
Tournoi "Coupe Annette"
8 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
9 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
10 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
11 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
12 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
13 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
14 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
Fëschfest
15 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
Bal mat de Providers
16 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
Millenium Party 1970-2000
17 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
Den Aulebäckermusée ass op
Keltesch-Handwierker am Ausgriewermusée
Porte Ouverte am Brennerei-Musée
Émaischen
18 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
19 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
20 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
21 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
22 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
23 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
Fête des enfants
24 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
25 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
26 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
27 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
28 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
29 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
5ième Péckvillercherslaf by Lalux
30 avr.
Quête vun der Croix-Rouge
Meekranz
macommune.lu
© Administration Communale de Kehlen